Библиотека "Знание" - Белайта

Екологията


Корична цена
8.00 лв.

Kлубна цена
6.40 лв.

Спестете
1.60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Екологията

Автор: Стивън Сидънбърг

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-8004-82-8 (многотомно) 954-584-270-9 (т. 12)

Превод: Боряна Гечева

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление:

Печатница : Полипринт АД - Враца

Детската многотомна тематична енциклопедия 'Знание' въвежда във вълнуващия свят на познанието. Всеки том е посветен на отделна тематична област и включва факти и сведения, ясно, точно и интересно обяснени, допълнени с някои от най-любопитните факти и рек

Горива и енергия


Корична цена
8.00 лв.

Kлубна цена
6.40 лв.

Спестете
1.60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Горива и енергия

Автор: Стивън Сидънбърг

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-032-3(т.11)

Превод: Боряна Гечева

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление:

Печатница : Полиграфически комбинат

Променящата се природа


Корична цена
8.00 лв.

Kлубна цена
6.40 лв.

Спестете
1.60 лв.

! Тиражът е изчерпан, предстои допечатка на тиража.

История на медицината


Корична цена
8.00 лв.

Kлубна цена
6.40 лв.

Спестете
1.60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

История на медицината

Автор: Стив Паркър

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 945-584-027-7(т.9)

Превод: Стоянка Сербезова

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление:

Печатница : ДФ Абагар - В. Търново

Време и климат


Корична цена
8.00 лв.

Kлубна цена
6.40 лв.

Спестете
1.60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Време и климат

Автор: Тиъдър Роуланд-Ентуисъл

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-011-0(т.8)

Превод: Евгени Александров

Редакция: Невяна Евтимова

Художествено оформление:

Печатница : ДФ Абагар - В. Търново

Изобретенията


Корична цена
8.00 лв.

Kлубна цена
6.40 лв.

Спестете
1.60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Изобретенията

Автор: Майкъл Холт

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-8004-82-8 (многотомно) 954-584-012-9 (т. 7)

Превод: Боряна Гечева

Редакция: Мария Печева

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Детската многотомна тематична енциклопедия 'Знание' въвежда във вълнуващия свят на познанието. Всеки том е посветен на отделна тематична област и включва факти и сведения, ясно, точно и интересно обяснени, допълнени с някои от най-любопитните факти и рек

Религиите по света


Корична цена
8.00 лв.

Kлубна цена
6.40 лв.

Спестете
1.60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Религиите по света

Автор: Лин Ъндъруд

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-8004-93-3

Превод: Евгени Александров

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Детската многотомна тематична енциклопедия 'Знание' въвежда във вълнуващия свят на познанието. Всеки том е посветен на отделна тематична област и включва факти и сведения, ясно, точно и интересно обяснени, допълнени с някои от най-любопитните факти и рек

Човешкото тяло


Корична цена
8.00 лв.

Kлубна цена
6.40 лв.

Спестете
1.60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Човешкото тяло

Автор: Брайън Дж. Форд

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-210-5

Превод: Боряна Гечева

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Детската многотомна тематична енциклопедия 'Знание' въвежда във вълнуващия свят на познанието. Всеки том е посветен на отделна тематична област и включва факти и сведения, ясно, точно и интересно обяснени, допълнени с някои от най-любопитните факти и рек

Експедиции и открития


Корична цена
8.00 лв.

Kлубна цена
6.40 лв.

Спестете
1.60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Експедиции и открития

Автор: Джон Ман

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-8004-89-5(т.4)

Превод: Боряна Гечева

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление:

Печатница : Полипринт АД - Враца

Праисторическият живот


Корична цена
8.00 лв.

Kлубна цена
6.40 лв.

Спестете
1.60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Праисторическият живот

Автор: Тиъдър Роуланд-Ентуисъл

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-8004-88-7 (т. 3)

Превод: Евгени Александров

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Детската многотомна тематична енциклопедия 'Знание' въвежда във вълнуващия свят на познанието. Всеки том е посветен на отделна тематична област и включва факти и сведения, ясно, точно и интересно обяснени, допълнени с някои от най-любопитните факти и рек

Космосът


Корична цена
8.00 лв.

Kлубна цена
6.40 лв.

Спестете
1.60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Космосът

Автор: Брайън Джоунс

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-8004-84-4 (т. 2)

Превод: Владимир Германов

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Детската многотомна тематична енциклопедия 'Знание' въвежда във вълнуващия свят на познанието. Всеки том е посветен на отделна тематична област и включва факти и сведения, ясно, точно и интересно обяснени, допълнени с някои от най-любопитните факти и рек

Светът на животните


Корична цена
8.00 лв.

Kлубна цена
6.40 лв.

Спестете
1.60 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Светът на животните

Автор: Стив Полък

Издател: АБАГАР - София

ISBN: -

Превод: Боряна Гечева

Редакция: Румяна Савова

Художествено оформление:

Печатница : Полипринт АД - Враца

Детската многотомна тематична енциклопедия 'Знание' въвежда във вълнуващия свят на познанието. Всеки том е посветен на отделна тематична област и включва факти и сведения, ясно, точно и интересно обяснени, допълнени с някои от най-любопитните факти и рек