Издателство „МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА“

Издателство "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА"

Издателство "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА" ( "АБАГАР ХОЛДИНГ" ООД) е книгоиздателска и книготърговска фирма, създадена през 1990 година от Мария Арабаджиева. Днес издателство "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА" (АБАГАР - София) е едно от престижните български издателства. За период от 28 години са издадени над 1200 заглавия. Издателството работи по дългосрочно разработени тематични програми, разпределени в около 50 тематични издателски поредици предимно в областта на научно-популярната литература.

Издателство "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА" е специализирано в издаването на енциклопедична, справочна, научна, научно-популярна и художествена литература. Издателството е ценено от читателите заради прецизния подбор на теми, заглавия и автори, високи критерии към издателската подготовка и дизайна на книгите и луксозното им полиграфическо оформление.

През 1994 г. издателство "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА" ( "АБАГАР ХОЛДИНГ" ООД) създаде единствения по рода си в България Клуб на книгата, организиран по модела на световните клубни системи, в който към 2012 г. членуват повече от 7000 души от цялата страна, както и живеещи в чужбина българи. От началото на 2000 г. новите тенденции в издателската политика на издателство "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА" са осъществяване на проекти за създаване на собствени на издателството съставителски многотомни енциклопедични поредици.
Издателство "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА" е създадено и се ръководи от Мария Арабаджиева. Негови сътрудници са широк кръг подготвени специалисти в различни области на науката и културата - консултанти, преводачи, редактори. Издателството разполага с висококвалифициран екип за дизайн, предпечатна подготовка и широка книготърговска система за търговия на едро, търговия на дребно и клубна система. През 1997 г. издателството бе номинирано за наградата "Черноризец Храбър" за цялостен принос в националния културен живот. От средата на 2001 г. започна да действа Интернет сайт на КЛУБ НА КНИГАТА АБАГАР , който представя издателската политика и продукцията на издателството. Сайтът може да бъде намерен на адрес: www.clubabagar.com.

От 2006 г. издателство "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА" започва издаването на уникални древни трудове, създадени в периода между 12 и 19 век, посветени на историята, културата и изкуството на човечеството. Някои от тях са издадени със специален дизайн във вида на илюминатни книги и са предназначени за ценители. някои от създадените от нас книги се намират в Библиотеката на ООН, а съвсем скоро ценна илюминатна книга с житие на св. Иван Рилски бе дарена на българският православен храм "Св. Иван Рилски" в Антарктида. Книги на издателството многократно са били дарявани на библиотеки на български посолства в чужбина, както и на библиотеки и читалища в цялата страна.

През 2009 г. изцяло преминахме от традиционния офсетов печат към дигитален печат - най-съвременната технология, едновременно ефективна и икономична, за отпечатване на книги. Дигиталният печат ни позволи нашите издания да станат още по-луксозни и съвършенни като полиграфическо изпълнение. По този начин ние станахме първото българско издателство, изцяло работещо по най-съвременните полиграфически и издателски технологии.

През март 2012 г. създадохме собствен Дигитален център с машини на "Коника Минолта", с което напълно затворихме производствения цикъл на нашите издания и си осигурихме нов пазар с възможностите ни за широкоспектърен цветен и черно бял дигитален печат. Уникалното е, че дигиталните машини се намират в приемната на нашия Клуб на книгата - по този начин създадохме истинска "арт работилница", където читателите на живо могат да видят създаването на ценните книги и да си поръчат уникати на илюминатни книги или древни гравюри. Със създаването на дигиталния център още веднъж станахме лидери в българското книгоиздаване, съчетавайки издаването на редки и уникални трудове със съвършеното полиграфическо качество на дигиталния печат. Ние сме първото и единствено засега българско издателство, разполагащо със собствен дигитален център.