Енциклопедия «Тайни»

Тайните на задгробния живот


Корична цена
30.00 лв.

Kлубна цена
24.00 лв.

Спестете
6.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Тайните на задгробния живот

Автор: Франк Смит

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-174-5

Превод: Алена Ликова

Редакция: Емилия Масларова

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Университетска печатница Св. Кл. Охридски

Всички ние непрекъснато се питаме какво става след смъртта. Някой умира и от него остава бездиханно тяло, труп, който се разлага и изчезва. Но дали нещо продължава да живее? През вековете са съществували какви ли не обяснения и теории: че духът на мъртви

Тайните на астрологията


Корична цена
50.00 лв.

Kлубна цена
40.00 лв.

Спестете
10.00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Тайните на астрологията

Автор: Франсис Кинг

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-119-2

Превод: Алена Ликова

Редакция: Емилия Масларова

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Интерпрес, Будапеща, Унгария

За повечето от нас бъдещето най-често е затворена книга, в която надникваме от време на време, когато утрешният ден неизбежно става днешен. Но за някои то, колкото и да е странно, е достъпно. Едни съзират предстоящите събития в сънищата си, други ги пред

Тайните на предсказанията
Добави в количката


Корична цена
50.00 лв.

Kлубна цена
40.00 лв.

Спестете
10.00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

Тайните на предсказанията

Автор: Ангъс Хол

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-097-8

Превод: Лъчезар Мандев

Редакция: Иван Тотоманов

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полиграфически комбинат

За повечето от нас бъдещето най-често е затворена книга, в която надникваме от време на време, когато утрешният ден неизбежно става днешен. Но за някои то, колкото и да е странно, е достъпно. Едни съзират предстоящите събития в сънищата си, други ги пред

Тайните на магията


Корична цена
50.00 лв.

Kлубна цена
40.00 лв.

Спестете
10.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Тайните на магията

Автор: Стюарт Холройд

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-093-5

Превод: Лъчезар Мандев

Редакция: Емилия Масларова

Художествено оформление: Константин Жеков

Печатница : Полиграфически комбинат

Повечето от нас биха желали да притежават власт - власт над своята съдба и над другите хора. Векове наред мнозина са я търсили чрез ритуалите и формулите на магията. В тази книга се разказва как някои са се обръщали към древната мъдрост на кабалата, как