Паметта на човечеството

Световни митологии том 2


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, предвижда се ново издание.

Световни митологии том 2

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN:

Превод: Иван Седефов

Редакция: Мария Арабаджиева

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : БАЛКАН ПРЕС АД, София

Какво са митовете? Дали само старинни приказки за сътворението на света и човека, поетични и необикновени разкази за подвизите на легендарни герои и богове? Или носители на дълбоко и древно познание за развитието на цивилизациите, на културата, обществото

Енциклопедия на смъртта(Хрониките на Харон), т. 2


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Енциклопедия на смъртта(Хрониките на Харон), т. 2

Автор: Александър Лаврин

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-317-9 (т. 2)

Превод: Седеф Иванов

Редакция: Милена Иванова

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : АСИ - София

"Този, който се страхува от смъртта, не живее." "Смъртта е точно толкова сигурна, колкото факта, че ще настъпи утрешният ден, че след деня следва нощта, а след зимата - лято. Тогава защо се готвим за утрешния ден, за нощта, за зимата, а не се подготвяме

Енциклопедия на смъртта(Хрониките на Харон), т. 1


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Енциклопедия на смъртта(Хрониките на Харон), т. 1

Автор: Александър Лаврин

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-316-0 (т. 1)

Превод: Мария Бойкикева

Редакция: Мария Арабаджиева

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : БАЛКАН ПРЕС АД, София

"В живота има всичко: смях и сълзи, ананаси и шампанско и арестантска ватенка с номер на гърба, звуци на орган и скърцане на трион. С какво смъртта е по-лоша от живота? Нима тя не съдържа в себе си всичко, което има животът, доколкото в крайна сметка отне

Световните митологии, т. 1


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, предвижда се ново издание.

Световните митологии, т. 1

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-305-5

Превод: Иван Седефов

Редакция: Гриша Атанасов, Петя Маркова, Сибила Влайкова

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : БАЛКАН ПРЕС АД, София

Какво са митовете? Дали само старинни приказки за сътворението на света и човека, поетични и необикновени разкази за подвизите на легендарни герои и богове? Или носители на дълбоко и древно познание за развитието на цивилизациите, на културата, обществот

Световните цивилизации, т. 4


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 4

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-275-Х

Превод: Рени Димитрова

Редакция: Гриша Атанасов

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

С четирите тома на този класически учебник с девет издания в САЩ АБАГАР R предложи за първи път на български език всеобхватен по хронология и география преглед на развитието на човечеството от зората на историята до края на 20 век. От какво зависят проме

Световните цивилизации, т. 3


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 3

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-257-1 (т. 3)

Превод: Рени Димитрова

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Историята на човечеството е представена в това фундаментално изследване с девет издания в САЩ не само като хронологична поредица от факти и събития, а като мащабен разказ за промените в начина на живот и културата, за развитието и напредъка на идеите и н

Световните цивилизации, т. 2


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 2

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-229-6 (т. 2)

Превод: Владимир Атанасов

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Класически учебник по история на цивилизациите с девет издания в САЩ. Разгърнат анализ на политическото и културното развитие, на еволюцията на идеите и обществените институции. Богато илюстриран с автентични изображения и текстове. ТОМ ВТОРИ СВЕТЪТ ПР

Световните цивилизации, т. 1


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 1

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-229-6 (т. 1)

Превод: Владимир Атанасов

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница : Полипринт АД - Враца

Някога Джордж Оруел отбеляза, че 'да се осъвременява миналото е цяла професия'. Резкият напредък на историческата наука хвърли нова светлина върху старите проблеми и извади на преден план теми, които историците почти бяха пренебрегнали. Положихме много у