Енциклопедии, справочници

Световните цивилизации, т. 4


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 4

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-275-Х

Превод: Рени Димитрова

Редакция: Гриша Атанасов

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

С четирите тома на този класически учебник с девет издания в САЩ АБАГАР R предложи за първи път на български език всеобхватен по хронология и география преглед на развитието на човечеството от зората на историята до края на 20 век. От какво зависят проме

Световните цивилизации, т. 3


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 3

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-257-1 (т. 3)

Превод: Рени Димитрова

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Историята на човечеството е представена в това фундаментално изследване с девет издания в САЩ не само като хронологична поредица от факти и събития, а като мащабен разказ за промените в начина на живот и културата, за развитието и напредъка на идеите и н

Световните цивилизации, т. 2


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 2

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-229-6 (т. 2)

Превод: Владимир Атанасов

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Класически учебник по история на цивилизациите с девет издания в САЩ. Разгърнат анализ на политическото и културното развитие, на еволюцията на идеите и обществените институции. Богато илюстриран с автентични изображения и текстове. ТОМ ВТОРИ СВЕТЪТ ПР

Световните цивилизации, т. 1


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, очаквайте нова библиотека

Световните цивилизации, т. 1

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-229-6 (т. 1)

Превод: Владимир Атанасов

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница : Полипринт АД - Враца

Някога Джордж Оруел отбеляза, че 'да се осъвременява миналото е цяла професия'. Резкият напредък на историческата наука хвърли нова светлина върху старите проблеми и извади на преден план теми, които историците почти бяха пренебрегнали. Положихме много у

Т.7,Яростта на севера
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.7,Яростта на севера

Автор: Колектив

Издател: "МИРИАМ"

ISBN: 954-584-188-5 (т. 7) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Димитър Тошев, Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница : БРЕПОЛС - Белгия

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

Т.6,Походът на исляма
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.6,Походът на исляма

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-165-6 (т. 6) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Иван Божилов, Чавдар Ценов

Художествено оформление:

Печатница : БРЕПОЛС - Белгия

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

Т.5,Обсадените империи
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.5,Обсадените империи

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-159-1(т.5)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Иван Божилов, Чавдар Ценов

Художествено оформление:

Печатница : Интерпрес, Будапеща, Унгария

Т.4, Възходът на империите
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.4, Възходът на империите

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-144-3 (т. 4) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Димитър Тошев, Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница : Интерпрес, Будапеща, Унгария

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

Т.3, Полетът на духа
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.3, Полетът на духа

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-140-0 (т. 3) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Александър Николов

Редакция: Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница : Интерпрес, Будапеща, Унгария

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

Т.2, Пробуждането на варварите
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.2, Пробуждането на варварите

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-127-3 (т. 3) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Александър Николов

Редакция: Иван Тотоманов

Художествено оформление:

Печатница : Интерпрес, Будапеща, Унгария

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

Т.1,Ерата на царете богове
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.1,Ерата на царете богове

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-089-7 (т. 1) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Владимир Германов

Редакция: Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница : Полиграфически комбинат

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

Том 3, част 2, Н-Я, Изобретения и технологии
Добави в количката


Корична цена
100.00 лв.

Kлубна цена
80.00 лв.

Спестете
20.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Том 3, част 2, Н-Я, Изобретения и технологии

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 95-584-202-4 (т. 3) 954-584-108-7 (многотомно)

Превод: Веселин Иванов, Георги Димитров, Десислава Петкова, Иван Захариев, Людмила Димова, Нели Цочева, Румяна Стоянова, Христо Христов

Редакция: Борислав Тошев, Боян Пенков, Лука Кръстев, Минчо Анчев, Росица Мелнишка

Художествено оформление: Георги Кожухаров

Печатница : Полипринт АД - Враца

\*ОКСФОРД\* ИЛЮСТРОВАНА ЕНЦИКЛОПЕДИЯ, том III, Изобретения и технологии, който излиза на български език в две части, е най-изчерпателното четиво за всеки, който търси информация и отговор на въпроси от областта на изобретенията и технологиите. Този том съд