История

История на империята на инките - том 1


Корична цена
19.89 лв.

Kлубна цена
1591..2 лв.

Спестете
397..8 лв.

Тиражът е окончателно изчерпан, предвижда се ново издание.

История на империята на инките - том 1

Автор: Инка Гарсиласо де ла Вега

Издател: "МАРИЯ АРАБАДЖИЕВА"

ISBN: 954-584-333-0(т.1)

Превод: Мария Арабаджиева

Редакция: Борис Александров, Борислав Попов, Румяня Георгиева

Художествено оформление: Делян Арабаджиев, Борис Александров

Печатница : БУЛВЕСТ-СОФИЯ АД

Кралските коментарии или История на империята на инките е най-важният и безспорен документ за създаването, величието и рухването на империята на инките. Книгата е публикувана за първи път през 1609 г. в Лисабон.

Средиземно море и средиземноморския свят по времето на Филип II, т.2
Добави в количката


Корична цена
60.00 лв.

Kлубна цена
48.00 лв.

Спестете
12.00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

Средиземно море и средиземноморския свят по времето на Филип II, т.2

Автор: Фернан Бродел

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-318-7 (т.2)

Превод: Веселина Илиева

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : АСИ - София

Тази книга се разделя на три части, всяка от които сама по себе си е опит за обясняване на цялото. Първата третира една сякаш неподвижна история - тази на човека и неговите взаимоотношения със заобикалящата го среда; една бавно протичаща и трансформираща

История на Европа - том 1


Корична цена
15.00 лв.

Kлубна цена
12.00 лв.

Спестете
3.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

История на Европа - том 1

Автор:

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-212-1

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница : Полимона ООД, Монтана

Франьо Рачки - История на България


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип II, т. 1


Корична цена
60.00 лв.

Kлубна цена
48.00 лв.

Спестете
12.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Средиземно море и средиземноморският свят по времето на Филип II, т. 1

Автор: Фернан Бродел

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-231-8 (кн. 1)

Превод: Веселина Илиева

Редакция: Илия Илиев

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Тази книга се разделя на три части, всяка от които сама по себе си е опит за обясняване на цялото.Първата третира една сякаш неподвижна история - тази на човека и неговите взаимоотношения със заобикалящата го среда; една бавно протичаща и трансформираща

История на България


Корична цена
25.00 лв.

Kлубна цена
20.00 лв.

Спестете
5.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

История на България

Автор:

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-226-1

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница : Полипринт АД - Враца

Византийските василевси


Корична цена
.0 лв.

Kлубна цена
.0 лв.

Спестете
.0 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Византийските василевси

Автор:

Издател: АБАГАР - София

ISBN:

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница : Полиграфия АД, Пловдив

История на Европа т. 1


Корична цена
15.00 лв.

Kлубна цена
12.00 лв.

Спестете
3.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

История на Европа т. 1

Автор:

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-212-1

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница : Полимона ООД, Монтана

История на България


Корична цена
10.00 лв.

Kлубна цена
8.00 лв.

Спестете
2.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

История на България

Автор:

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-278-4

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница : Полипринт АД - Враца