В търсене на миналото

Мумии и маски


Корична цена
5.00 лв.

Kлубна цена
4.00 лв.

Спестете
1.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Мумии и маски

Автор:

Издател: АБАГАР - София

ISBN:

Превод:

Редакция:

Художествено оформление:

Печатница : "АЛИАНС ПРИНТ" ООД 1

Скритите съкровища


Корична цена
20.00 лв.

Kлубна цена
16.00 лв.

Спестете
4.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Скритите съкровища

Автор: Джефри Трис

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-052-8

Превод: Аврора Мусорлиева, Мая Аврамова

Редакция: Благовеста Старирадева

Художествено оформление:

Печатница : ДФ Абагар - В. Търново

От детската многотомна енциклопедия «В търсене на миналото» ще научите за най-известните ахреологически открития, за това как археолозите и историците внимателно и с огромно търпение събират, изследват и свързват всички останки от миналото, за да ни дад