Речници, учебна литература

Синтаксис, т. 3, ч. 2


Корична цена
30.00 лв.

Kлубна цена
24.00 лв.

Спестете
6.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Синтаксис, т. 3, ч. 2

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-244-Х (т. 3, ч. 2)

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница : Полипринт АД - Враца

Изданието 'ГРАМАТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК' има за цел да даде всестранно научно описание на съвременното състояние на българския книжовен език, въз основа на богат илюстративен материал. Тъй като граматиката е предназначена за широки ср

Синтаксис, т. 3, ч. 1


Корична цена
30.00 лв.

Kлубна цена
24.00 лв.

Спестете
6.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Синтаксис, т. 3, ч. 1

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-243-1 (т. 3, ч. 1)

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница : Полипринт АД - Враца

Изданието 'ГРАМАТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК' има за цел да даде всестранно научно описание на съвременното състояние на българския книжовен език, въз основа на богат илюстративен материал. Тъй като граматиката е предназначена за широки ср

Морфология, т. 2, ч. 2


Корична цена
30.00 лв.

Kлубна цена
24.00 лв.

Спестете
6.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Морфология, т. 2, ч. 2

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-241-5 (т. 2, ч. 2)

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница : Полипринт АД - Враца

Изданието 'ГРАМАТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК' има за цел да даде всестранно научно описание на съвременното състояние на българския книжовен език, въз основа на богат илюстративен материал. Тъй като граматиката е предназначена за широки ср

Морфология, т. 2, ч. 1


Корична цена
30.00 лв.

Kлубна цена
24.00 лв.

Спестете
6.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Морфология, т. 2, ч. 1

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-241-5 (т. 2, ч. 1)

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница : Полипринт АД - Враца

Изданието 'ГРАМАТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК' има за цел да даде всестранно научно описание на съвременното състояние на българския книжовен език, въз основа на богат илюстративен материал. Тъй като граматиката е предназначена за широки ср

Фонетика, т.1


Корична цена
30.00 лв.

Kлубна цена
24.00 лв.

Спестете
6.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Фонетика, т.1

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-235-0 (т. 1)

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница : Полипринт АД - Враца

Изданието 'ГРАМАТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРСКИ КНИЖОВЕН ЕЗИК' има за цел да даде всестранно научно описание на съвременното състояние на българския книжовен език, въз основа на богат илюстративен материал. Тъй като граматиката е предназначена за широки ср

Руско-български речник


Корична цена
20.00 лв.

Kлубна цена
16.00 лв.

Спестете
4.00 лв.

! Тиражът е окончателно изчерпан, не се предвиждат допечатки.

Руско-български речник

Автор: Сава Чукалов

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-277-6

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Многократно преиздаваният и утвърден като най-сполучлив речник съдържа над 50 000 думи с граматичните им признаци и начини и области на употреба, значенията им, руските свободни и устойчиви словосъчетания и идиоми и преводът им на български език. Приложе

Лексикон по математика
Добави в количката


Корична цена
5.00 лв.

Kлубна цена
4.00 лв.

Спестете
1.00 лв.

Налично

Лексикон по математика

Съставил: Георги Симитчиев, Георги Чобанов, Иван Чобанов

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-146-Х

Превод:

Редакция: Иван Чобанов

Художествено оформление: Веселин Павлов

Печатница : Интерпрес, Будапеща, Унгария

Това е първият български речник по математика, предназначен за най-широка аудитория:ученици, учители и родители, студенти в природонаучните и техническите учебни заведения, математици, физици, химици, инженери, както и за любознателни читатели.

Dizionario Grammaticale Della Lingua Italiana
Добави в количката


Корична цена
30.00 лв.

Kлубна цена
24.00 лв.

Спестете
6.00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

Dizionario Grammaticale Della Lingua Italiana

Автор: Винченцо Капелини

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-183-4

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Граматичният речник за правилна употреба на италианския език включва теоретични статии, както и 1048 глагола, 135 прилагателни, 152 сложни съществителни, 416 форми за множествено число и женски род на съществителни, 51 местоимения, 107 правописни и право

Dizionario Fondamentale Della Lingua Italiana
Добави в количката


Корична цена
50.00 лв.

Kлубна цена
40.00 лв.

Спестете
10.00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

Dizionario Fondamentale Della Lingua Italiana

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-118-4

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Интерпрес, Будапеща, Унгария

За първи път за всички, които учат, обичат или искат да учат италиански език, както и за онези, които професионално се занимават с проблемите на езика и често им се налага да правят справки в речниците, се предлага достъпно издание на оригинален италианс

21-st century spelling dictionary
Добави в количката


Корична цена
10.00 лв.

Kлубна цена
8.00 лв.

Спестете
2.00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

21-st century spelling dictionary

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-048-Х

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Абагар ЕООД - В. Търново

Съставен от водещи експерти в лингвистиката.Съдържа 30 000 думи. Обърнато е особено внимание на съвременната американска лексика, включваща термини от сферата на бизнеса, компютърните дисциплини и науката.

Collins business English dictionary
Добави в количката


Корична цена
10.00 лв.

Kлубна цена
8.00 лв.

Спестете
2.00 лв.

! Резерв на издателството (специални цени)

Collins business English dictionary

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: -

Превод:

Редакция:

Художествено оформление: АБАГАР ДИЗАЙН

Печатница : Полипринт АД - Враца

Речникът е предназначен за хора, които използват английския като международен език за бизнес. Съдържа повече от 3000 най-използвани думи и фрази от различни области - счетоводство, маркетинг, производство и реклама.