Тайм Лайф «История на света»

Т.7,Яростта на севера
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.7,Яростта на севера

Автор: Колектив

Издател: "МИРИАМ"

ISBN: 954-584-188-5 (т. 7) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Димитър Тошев, Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница : БРЕПОЛС - Белгия

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

Т.6,Походът на исляма
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.6,Походът на исляма

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-165-6 (т. 6) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Иван Божилов, Чавдар Ценов

Художествено оформление:

Печатница : БРЕПОЛС - Белгия

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

Т.5,Обсадените империи
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.5,Обсадените империи

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-159-1(т.5)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Иван Божилов, Чавдар Ценов

Художествено оформление:

Печатница : Интерпрес, Будапеща, Унгария

Т.4, Възходът на империите
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.4, Възходът на империите

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-144-3 (т. 4) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Сашка Георгиева

Редакция: Димитър Тошев, Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница : Интерпрес, Будапеща, Унгария

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

Т.3, Полетът на духа
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.3, Полетът на духа

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-140-0 (т. 3) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Александър Николов

Редакция: Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница : Интерпрес, Будапеща, Унгария

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

Т.2, Пробуждането на варварите
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.2, Пробуждането на варварите

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-127-3 (т. 3) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Александър Николов

Редакция: Иван Тотоманов

Художествено оформление:

Печатница : Интерпрес, Будапеща, Унгария

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар

Т.1,Ерата на царете богове
Добави в количката


Корична цена
80.00 лв.

Kлубна цена
64.00 лв.

Спестете
16.00 лв.

! Резерв на издателството (само в комплект)

Т.1,Ерата на царете богове

Автор: Колектив

Издател: АБАГАР - София

ISBN: 954-584-089-7 (т. 1) 954-584-088-9 (многотомно)

Превод: Владимир Германов

Редакция: Иван Божилов

Художествено оформление:

Печатница : Полиграфически комбинат

'Историята е наука за човешкото общество', 'Историята е наука за промените и в много отношения за различията', 'Историята е преди всичко наука за особеното'. Която и от тези дефиниции да приемем, ще се убедим, че енциклопедията 'История на света' отговар